OFERTA

Wykonujemy usługi w zakresie:

- Obsługa inwestycji

  • Przygotowanie map do celów projektowych pod obiekty kubaturowe i urządzenia infrastruktury technicznej,
  • Uzgadnianie dokumentacji w ZUD,
  • Tyczenie budynków i urządzeń technicznych,
  • Inwentaryzacja powykonawcza budynków i urządzeń,

- Podziały nieruchomości

  • Przygotowywanie wstępnych projektów podziału,
  • Udzielanie pełnych informacji dotyczących procesu podziałowego nieruchomości,
  • Mapy z projektem podziału,
  • Wyniesienie projektu podziału na grunt,

- Mapy do celów prawnych

- Mapy do zasiedzenia

- Mapy do celów sądowych

- Rozgraniczenia nieruchomości